Po bývalé ubytovně v Lounské ulici vznikl park plný zeleně

Po bývalé ubytovně v Lounské ulici vznikl park plný zeleně

20. 11. 2019 - Tomáš Secký, DiS.
Místo po bývalé ubytovně v Lounské ulici se proměnilo v park s bohatou zelení.

Demolice bývalé ubytovny trvala pouhé tři dny a k zemi šla přesně před rokem začátkem listopadu. Odstranění objektu vyšlo na necelé dva miliony korun, přičemž pětaosmdesát procent výdajů pokryla získaná dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Podmínkou dotačního titulu ale bylo následné vybudování oddychové zóny – například v podobě parku.

Letos v září proběhly terénní úpravy následované založením trávníku a výsadbou zeleně. Výsadba byla navržena tak, aby obsahovala dlouhověké dřeviny, které budou časem tvořit základní kostru parku, dále menší středněvěké a jako doplnění byla navržena výsadba kvetoucích stromů a keřů. Mezi sedmnácti vysázenými stromy nalezneme např. buk lesní, muchovník Lamarckův, javor červený, dub letní či jírovec pleťový. Vysázeno bylo také osmnáct keřů různých druhů a vznikly tzv. záhony.

Do budoucna se uvažuje o umístění městského mobiliáře v podobě laviček a odpadkových košů, případně vybudování několika herních prvků. Revitalizaci plochy o rozloze 2,5 tisíce m2 financovalo město Varnsdorf z městského rozpočtu v celkové výši tři sta sedmdesát tisíc korun včetně DPH.

Fotogalerie