Záchrana evangelického kostela ve Varnsdorfu II

Projekt podpořil Ústecký kraj z Fondu Ústeckého kraje

Předmětem projektu bylo provedení vnitřních omítek v prostoru kostelní lodi. Navazuje na předchozí etapy výměny oken (také z Fondu ÚK) a opravu kleneb a ostění (z Ministerstva kultury ČR).

Celkové náklady činily 978.248,- Kč, z toho dotace ÚK 500.000,- Kč, vlastní podíl města 478.248,- Kč.

 

Datum zahájení realizace projektu: srpen 2018

Datum ukončení realizace projektu:  říjen 2018