Sociální bydlení - Žitavská, Varnsdorf

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0008814
Stav projektu: projekt ve fyzické realizaci

Popis projektu:  Projekt se zaměřuje na zkvalitnění poskytování sociálních služeb, jako je podpora a rozvoj dostupného nájemního sociálního bydlení. To bude sloužit sociálně vyloučeným osobám. Realizace projektu tedy povede ke zlepšení situace sociálně slabých osob, které jsou v bytové nouzi.

Celkové způsobilé náklady projektu: 8 823 529,00 Kč
Dotace: 7 941 176,10 Kč
Vlastní financování: 882 352,90 Kč

Datum zahájení projektu:  14. 06. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 08. 2020

Cíle projektu: Cílem projektu je zvýšit kvalitu a dostupnost sociální služby v obci, a to zejména rekonstrukcí, která poskytne cílovým skupinám lepší možnosti a pomůže jim k návratu do běžného života a se začleněním do pracovního procesu.