Projekt Bárka – soutěskou sociálního vyloučení bezpečně k pracovnímu uplatnění

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001205
Stav projektu: projekt ve fyzické realizaci

Celkové způsobilé náklady projektu:  6 386 968,75
Dotace:  6 067 620,31
Vlastní financování: 319 348,44

Datum zahájení projektu:  1. 4. 2018          
Datum ukončení projektu: 31. 3. 2021

Cíl projektu

Hlavním cílem je přispět ke zvýšení zaměstnatelnosti osob dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných z Varnsdorfu žijících v jeho sociálně vyloučených lokalitách.

Základní informace

Služba zahrnuje bezplatné pracovní poradenství (ať už se jedná o pomoc s hledáním práce či při komunikaci se zaměstnavatelem) a pracovní trénink pro dlouhodobě nezaměstnané osoby.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každá osoba starší 15 let, která má trvalý pobyt na území města Varnsdorf, případně přilehlých lokalit (Šluknovský výběžek) či se v oblasti dlouhodobě zdržuje.

Ve které instituci najdete pracoviště projektu

Modrý kámen – sociální služby města Varnsdorf, T. G. Masaryka 2470, Varnsdorf, 407 47 Varnsdorf 1

Úřední hodiny
PO  8:00 - 17:00 hod.
ÚT  8:00 - 15:30 hod.
ST  8:00 – 17:00 hod.
ČT  pro veřejnost zavřeno
PÁ  8:00 - 14:30 hod.

Kontakty

Vedoucí org. složky Modrý kámen: Mgr. Romana Cupalová, kancelář č. 12 (na budově úřadu v ulici T. G. Masaryka 1838), tel. 417 545 234

Kontaktní osoby

pro pracovní poradenství: Lenka Pasovská, kancelář v 2. patře budovy Centra sociálních služeb, tel. 721 026 702, email: pracovniporadcevdf@gmail.com
pro pracovní trénink: Zdeňka Ulrychová, kancelář v 2. patře budovy Centra sociálních služeb, tel. 721 026 752
pro pracovní trénink: Zdeňka Ulrychová, kancelář v 2. patře budovy, tel.