Zateplení bytových domů č.p. 2740 a 2741 ve Varnsdorfu

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0009014
Stav projektu: projekt ve fyzické realizaci

Popis projektu: Předmětem projektu je zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí bytového domu. Projekt je nutné realizovat z důvodu nutnosti snížení energetické náročnosti bytového domu. Realizací projektu dojde ke zvýšení komfortu bydlení a snížení nákladů na bydlení, dále také ke snížení emisí. Projekt je určen pro majitele a obyvatele bytového domu a obyvatele měst a obcí.

Celkové způsobilé náklady projektu: 26 652 000,00 Kč
Dotace: 8 395 380,00 Kč
Vlastní financování: 18 256 620,00 Kč

Datum zahájení projektu:  04. 07. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2020

Cíle projektu: Snížení energetické náročnosti budovy, zvýšení komfortu bydlení, snížení nákladů na bydlení.