Demolice objektu č. p. 3147, ul. Západní ve Varnsdorfu


Projekt „Demolice objektu č. p. 3147, ul. Západní ve Varnsdorfu“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR a programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Celkové náklady činily 5. 423.748,09 Kč, z toho dotace MMR 2.589.974,00 Kč, vlastní podíl města 2.833.774,09 Kč.

Datum zahájení realizace projektu: leden 2021
Datum ukončení realizace projektu: únor 2021