Zateplení bytového domu č. p. 2290 ve Varnsdorfu

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0009692
Stav projektu: projekt ve fyzické realizaci

Celkové způsobilé náklady projektu: 2.433.950 Kč
Dotace: 766.694,25 Kč
Vlastní financování: 1.667.255,75 Kč

Datum zahájení projektu:  01.01.2018
Datum ukončení projektu: 31.12.2019

Cíle projektu:
Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy určené k bydlení.