Mateřská škola, Západní ul. Varnsdorf

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009910
Stav projektu: projekt ve fyzické realizaci

Popis projektu: V rámci projetu dojde k vybudování nové budovy MŠ, která bude spadat pod současnou MŠ Varnsdorf  - tato novostavba bude sloužit pro rozšíření/navýšení stávajících kapacit, které jsou naplněny na 100 %.

Celkové způsobilé náklady projektu: 65 934 821,00 Kč
Dotace: 59 341 338,90 Kč
Vlastní financování: 6 593 482,10 Kč

Datum zahájení projektu:  16. 10. 2018
Datum ukončení projektu: 30. 09. 2022

Cíle projektu: Cílem projektu je podpora předškolní přípravy dětí ze sociálně vyloučeného prostředí a posílení předškolní přípravy žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. Cíle projektu budou naplněny na základě podporovaných aktivit výzvy a tedy formou výstavby budovy nové MŠ ve Varnsdorfu. Díky výstavbě nové budovy MŠ se zajistí dostatečná a kvalitní infrastruktura v regionu. Nová budova MŠ tedy vyřeší neuspokojivou situaci, která aktuálně ve městě je.