Revitalizace a odbahnění soustavy rybníků Gerhus I a II

Předmětem Revitalizace a odbahnění soustavy rybníků Gerhus I bylo odstranění sedimentů, oprava hráze a 3 manipulačních objektů. Realizováno v roce 2018.

Celkové náklady činily 2.447.635,- Kč, dotace 1.858.000,- Kč.

 

Předmětem Revitalizace a odbahnění soustavy rybníků Gerhus II bylo odstranění sedimentů, oprava hráze a 2 manipulačních objektů. Realizováno v roce 2018.

Celkové náklady činily 3.333.475,- Kč, dotace 2.000.000,- Kč.