Svět, kde si sousedé pomáhají / Die Welt, in der sich Nachbarn helfen

Registrační číslo projektu: 100528502
Stav projektu: projekt ve fyzické realizaci

Popis projektu:

CZ: Projekt je podpořený Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020.

DE: Das Projekt ist durch die Europäische Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung aus dem Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen – Tschechische Republik 2014-2020 gefördert.

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách sousede-nachbarn.org.

Publicita projektu