Geografické prostředí

Město leží v povodí řeky Mandavy, z české strany v blízkosti Lužických hor a na německé straně se nedaleko rozprostírá Žitavská kotlina. Patří mezi nejseverněji položená města České republiky. Severněji jsou položena jen další města Šluknovského výběžku.

Rozprostírá se v průměrné nadmořské výšce 332 m n.m. Nejvyššími body katastru jsou vrchy Špičák (544 m n.m.) a Hrádek (429 m n.m.)

Podnebí vychází z polohy města. Klimaticky patří do oblasti mírně teplé, do klimatického okrsku mírně teplého, vlhkého, pahorkatinného. Teplota vzduchu v dlouhodobém průměru činí 5,5oC, lednový průměr teplot se pohybuje okolo -4,4 oC, červencový průměr činí 15,3 oC. Výše srážek v dlouhodobém průměru činí 751 mm. Převažují větry západní a severozápadní. Varnsdorf, vzhledem k převládajícím směrům větru, leží ve výrazně návětrné poloze Lužických hor. Ve vazbě na směr větrů je snížena možnost tvorby mlh a tím vznik inverzních situací. Na území města, přesněji v části Studánka, se nachází rozvodí Severního a Baltského moře.

Katastrální území, do kterého město spadá, má rozlohu 26,21 km2. Z této rozlohy připadá 10,9 km2, tj. 41,7 % na zemědělskou půdu a 15,3 km2, tj. 58,3 % na nezemědělskou půdu. Z celkové výměry nezemědělské půdy 63,3 % tvoři lesní půda. Lesy pokrývají hlavně vrcholové polohy terénních vln. Lesnicky významnou dřevinou je smrk.

Ve struktuře zemědělské půdy převažují podílem 66 % louky a pastviny, kdežto na ornou půdu připadá pouze 9,9 %.

Území města se skládá ze 3 částí (Studánka, Světliny, Varnsdorf) a zároveň je členěno na 24 urbanistických obvodů. Při sčítání lidu, domů a bytů v roce 1991 bylo město rozděleno na 50 sčítacích obvodů. V době voleb se dělí na 13 volebních okrsků.

Další data a fakta:

Demografie
Trh práce
Hospodářství
Dopravní spojení
Bytový fond a výstavba
Zdravotnictví a sociální péče
Školství
Životní prostředí