Hospodářství

Varnsdorf patří do popředí průmyslových center děčínského okresu a mezi hospodářská centra české části Euroregionu Nisa. Město se stalo známým v tuzemsku i v zahraničí, k čemuž nemalou měrou přispěly zejména výrobky z textilních firem Velveta a Elite a ze strojírenské firmy Továrny obráběcích strojů (TOS). Současná výroba v těchto firmách navazuje na dlouholeté tradice. Například již roku 1777 byly zaznamenány první pokusy ve výrobě sametu a manšestru.
Jako ekonomické subjekty podnikající na území Varnsdorfu, převažují fyzické osoby nad právnickými (zhruba pětinásobně). Největší počet ekonomických subjektů je buď úplně bez zaměstnanců, nebo s počtem do 9 zaměstnanců (mikropodniky). Velké podniky s počtem zaměstnanců 250 a výše jsou stabilně pouze 3.
Největší zastoupení podnikatelů nalezneme v sektoru služeb (obchod, ubytování, stravování atd.).  Další významné zastoupení podnikatelů je ve stavebnictví a v průmyslu. Průmyslové podniky jsou zaměřeny především na textilní výrobu, výrobu strojů a zařízení, kovových konstrukcí, pryžových a plastových produktů, výrobu potravin Místní podnikatelské prostředí oživuje i velký podíl cizinců mezi podnikateli.
Co se týče podnikání v zemědělství, je převládajícím způsobem zemědělského podnikání pastva skotu a údržba travních porostů. Ve Varnsdorfu se nachází i podniky na zpracování zemědělské produkce ( Mlékárna Varnsdorf, Varnsdorfské uzeniny atd.).

Další data a fakta:

Geografické prostředí
Demografie
Trh práce
Dopravní spojení
Bytový fond a výstavba
Zdravotnictví a sociální péče
Školství
Životní prostředí