Školství

Mateřských škol je v provozu 8 s celkovým počtem 18 běžných tříd + 5 tříd speciálních. K 30. září 2019 je zapsáno v mateřských školách 485 dětí, o jejichž výchovu se stará 51 kvalifikovaných pedagogů.

Z celkového počtu 5 základních škol jsou dvě školy prvostupňové (pouze pro 1. - 5. ročník). Tyto školy navštěvuje v letošním školním roce 217 žáků, kteří byli rozmístěni do 11 tříd. Na IZŠ Karlova navštěvuje dvě přípravné třídy 15 dětí, které se připravují na povinnou školní docházku. IZŠ Karlova pokračuje v projektu "Interaktivní základní škola".

Do dalších tří škol (1. - 9. ročník) dochází celkem 1 013 žáků. Vyučování probíhá ve 45 třídách. Výuku v základních školách zajišťuje 86 pedagogů. 

Povinnou školní docházku zajišťuje pro 162 žáků v pěti třídách Gymnázium Varnsdorf. Jeho zřizovatelem je Biskupství litoměřické.

81 žáků dochází do Speciální základní školy a Mateřské školy v ulici T. G.  Masaryka č. p. 1804, jejímž zřizovatelem je Ústecký kraj.

Vzdělání po ukončení základní školní docházky nabízí ve Varnsdorfu následující školy:

  • Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace
  • Gymnázium Varnsdorf, ul. Střelecká č. p. 1800, do sítě škol zařazeno 1. června 1996.

Možnost vzdělávání se v tanečních, výtvarných, hudebních a literárních oborech nabízí Základní umělecká škola, ul. Národní č. p. 512.  

Další data a fakta:

Geografické prostředí
Demografie
Trh práce
Hospodářství
Dopravní spojení
Bytový fond a výstavba
Zdravotnictví a sociální péče
Životní prostředí