Školství

Mateřských škol je v provozu 8 s celkovým počtem 18 běžných tříd + 5 tříd speciálních. K 30. září 2020 je zapsáno v mateřských školách 457 dětí, o jejichž výchovu se stará 51 kvalifikovaných pedagogů.

Z celkového počtu 5 základních škol jsou dvě školy prvostupňové (pouze pro 1. - 5. ročník). Tyto školy navštěvuje v letošním školním roce 221 žáků, kteří byli rozmístěni do 11 tříd. Na IZŠ Karlova navštěvuje jednu přípravnou třídu 12 dětí, které se připravují na povinnou školní docházku. IZŠ Karlova pokračuje v projektu "Interaktivní základní škola".

Do dalších tří škol (1. - 9. ročník) dochází celkem 1 016 žáků. Vyučování probíhá ve 45 třídách. Výuku v základních školách zajišťuje 86 pedagogů. 

Povinnou školní docházku zajišťuje pro 135 žáků ve čtyřech třídách Gymnázium Varnsdorf. Jeho zřizovatelem je Biskupství litoměřické.

Vzdělání po ukončení základní školní docházky nabízí ve Varnsdorfu následující školy:

  • Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace
  • Gymnázium Varnsdorf, ul. Střelecká č. p. 1800, do sítě škol zařazeno 1. června 1996.
  • SPŠ TOS Varnsdorf

Možnost vzdělávání se v tanečních, výtvarných, hudebních a literárních oborech nabízí Základní umělecká škola, ul. Národní č. p. 512.  

Další data a fakta:

Geografické prostředí
Demografie
Trh práce
Hospodářství
Dopravní spojení
Bytový fond a výstavba
Zdravotnictví a sociální péče
Životní prostředí