Správní obvod ORP

Správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf je nejmenším správním obvodem na území Ústeckého kraje. Jeho rozloha je necelých 90 km2, což představuje 1,7 % rozlohy kraje. Svou hustotou osídlení, která je 231 obyvatel/km2, se však řadí na 4. místo všech 16 správních obvodů obcí s rozšířenou působností v našem kraji. Převážná většina obyvatel, 77 %, žije v sídelním městě.

Hraničí se Spolkovou republikou Německo, Libereckým krajem a se správními obvody Děčín a Rumburk. Nachází se zde hraniční přechod se SRN Varnsdorf – Seifhennersdorf.

Na území správního obvodu Varnsdorf se rozkládá chráněná krajinná oblast Lužické hory, chráněná krajinná oblast Labské pískovce, národní park České Švýcarsko a několik přírodních rezervací. Nalezneme zde například zříceninu hradu Tolštejn u Jiřetína pod Jedlovou nebo žulový vrch Křížová cesta s kaplí a křížovou cestou. Obec Jiřetín pod Jedlovou je známa svým hornictvím, těžilo se zde hlavně stříbro, měď, cín a olovo. Nalezneme zde zpřístupněné šachty. Později hornictví vystřídal textilní průmysl a cestovní ruch. Na znělcové hoře Jedlová (770 m n. m.) se tyčí kamenná rozhledna. Lákavé okolí a chráněná území, jimž dominují Lužické hory, skýtají řadu možností pěší turistiky i cykloturistiky.

Průmyslové město Varnsdorf je ze tří stran obepnuto hranicí se Spolkovou republikou Německo. Vyrábějí se tu obráběcí stroje a je zde i několik firem zabývajících se textilní výrobou. Mezi jeho kulturní památky patří nejstarší stavba kostel sv. Petra a Pavla nebo zdaleka viditelný pseudorománský kostel sv. Františka z Assisi. V okrajových částech města a při řece Mandavě se zachovala řada lidových staveb tzv. podstávkové domy z 18. a 19. století, které poukazují na způsob a styl života prostých venkovanů, sedláků a řemeslníků. Ve městě se nachází muzeum, kde se pořádají různé příležitostné výstavy. Město Varnsdorf je významným hospodářským střediskem české části Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, který vznikl v roce 1991 a sdružuje města a obce v příhraničních oblastech SRN a Polska.

Administrativní mapa správního obvodu VARNSDORF

Zdroj: ČSÚ

Obce ve správním obvodu

    

Další data a fakta:

Geografické prostředí
Demografie
Trh práce
Hospodářství
Dopravní spojení
Bytový fond a výstavba
Zdravotnictví a sociální péče
Školství