Zdravotní a sociální péče

Zdravotní péči zajišťuje ve Varnsdorfu řada zařízení. Jedním z nich je Nemocnice Varnsdorf. Hlavními odbornými pracovišti v nemocnici, jejímž zřizovatelem je Město Varnsdorf chirurgická ambulance, ortopedicko-traumatologická ambulance, gynekologická ambulance, rehabilitace. Lůžkovou část tvoří léčebna dlouhodobě nemocných rozdělenou na tři oddělení. V nemocnici je nově možné využít rentgenové oddělení a ultrazvuk. 
V současné době ve Varnsdorfu působí na dvě desítky lékařů a to z oborů pediatrie, praktické lékařství, neurologie, plicní, ORL, interna, diabetologie, gynekologie, stomatologie, a další. Výdej léků zajišťuje sedm lékáren. Dalším zdravotnickým zařízením je městská poliklinika, kde mají svou ordinaci nejen praktičtí lékaři, ale také řada specialistů. Ve městě je detašované pracoviště speciálně pedagogického centra Demosthénes, najdeme zde i logopedii a odborníka na surdopedii (sluchové postižení).

Seznam lékařů působících ve Varnsdorfu i okolí, naleznete zde:
http://www.navstevalekare.cz/lekari/ustecky-kraj-k310/decin-o561/varnsdorf-m13363.html

Sociální služby a zařízení
Ve městě je zřízena organizační složka, která zajišťuje poskytování registrovaných sociálních služeb – terénní program, sociálně aktivizační činnosti pro rodiny s dětmi, noclehárna, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, pečovatelská služba
Ve městě jsou specializované bytové domy:

  • Dům s byty zvláštního určení pro seniory a zdravotně handicapované, Lesní 2970, Varnsdorf - 75 bytových jednotek
  • Dům s byty zvláštního určení pro seniory a zdravotně handicapované, Nemocniční 3321, Varnsdorf - 32 bytových jednotek
  • Ubytovna pro matky s dětmi, Orlická 229, Varnsdorf
  • Sociální ubytovna Varnsdorf, T. G. Masaryka 2470, Varnsdorf – 55 pokojů pro jednotlivce či páry bez dětí  

Na všechny výše uvedené budovy je možné se informovat na odboru sociálních věcí a zdravotnictví.  

Další data a fakta:

Geografické prostředí
Demografie
Trh práce
Hospodářství
Dopravní spojení
Bytový fond a výstavba
Školství
Životní prostředí