Výsledky výběrových řízení

Výsledky výběrových řízení

8. 7. 2010 - Eva Kunčarová
Odbor správy majetku a investic zveřejňuje výsledky výběrových řízení za měsíc květen 2010

Výsledky výběrových řízení květen 2010

 

1.„Oprava krovu střechy ZŠ Karlova 1700, Varnsdorf“

Účastníci výběrového řízení:                Nabídková cena bez DPH:

DKK Stav s. r. o.                                   440 824,- Kč
Štefánikovo náměstí 781/4
460 01 Liberec
IČ 27349187

MN střechy s. r. o.                                426 351,-  Kč
Národní 3003
407 47 Varnsdorf
IČ 61539252

FAST střechy s. r. o.                             423 319,26 Kč
Smetanova 2065
547 01 Náchod
IČ 27537676

Nabídka nejlépe splňující kritéria vymezená v podmínkách výzvy více zájemcům je nabídka uchazeče:

FAST střechy s. r. o.                                   Výše nabídkové ceny bez DPH:

Smetanova 2065                                   423. 319,26 Kč
547 01 Náchod
IČ 27537676

 

Toto rozhodnutí odpovídá pořadí nabídek podle hodnocení hodnotící komise.

 

2. „ Výměna výplní otvorů, zateplení fasády a střešního pláště na objektu 13. MŠ T. G. Masaryka 2180, Varnsdorf“

Účastníci výběrového řízení:                   Nabídková cena bez DPH:

DKK Stav s. r. o.                                      3.040.652,- Kč
Štefánikovo náměstí 781/4
460 01 Liberec
IČ 27349187

STAMO spol. s r. o.                                   2.795.727,- Kč
Stavební 415/3
405 02 Děčín I
IČ 43222323

KN – STAV s. r. o.                                     2.675.221,90 Kč
Mimoňská 184
471 23 Zákupy
IČ 49101374

SVS – DC s. r. o.                                      3.286.932,25 Kč
Oblouková 579/1
405 02 Děčín I
IČ 27286509

TERMI s. r. o.                                           3.666.858,- Kč
Pohraniční stráže 2047
407 47 Varnsdorf
IČ 25032640

WAKOS s. r. o.                                         2.749.298,60 Kč
Dvořákova 969
408 01 Rumburk
IČ 62241834

AULICKÝ INVEST s. r. o.                             2.729.044,- Kč
Moskevská 12
470 01 Česká Lípa
IČ 25008382

HB INPOL, s. r. o.                                      2.738.308,92 Kč
Cidlinská 75
460 15 Liberec 15
IČ 63148218

DM CZ, s. r. o.                                         3.220.038,- Kč
Hradiště 10
400 01 Ústí nad Labem
IČ 25408887

Nabídka nejlépe splňující kritéria vymezená v podmínkách výzvy více zájemcům je nabídka uchazeče:

KN – STAV s. r. o.                                            Výše nabídkové ceny bez DPH:

Mimoňská 184                                          2 675 221,90 Kč
471 23 Zákupy
IČ 49101374

Toto rozhodnutí odpovídá pořadí nabídek podle hodnocení hodnotící komise.