Výzva vlastníkům kulturních památek ve správním obvodu pověřené obce Varnsdorf - 2018

Výzva vlastníkům kulturních památek ve správním obvodu pověřené obce Varnsdorf - 2018

9. 2. 2018 - Jan Louka, DiS.
Ministerstvo kultury ČR rozhodlo po kladných ohlasech z minulých let o opětovném vyhlášení dotačního programu ,,Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“, ORP 2018.

Ministerstvo kultury ČR rozhodlo po kladných ohlasech z minulých let o opětovném vyhlášení dotačního programu ,,Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“, ORP 2018. Finanční podpora z tohoto programu je určena na podporu obnovy kulturních památek které se nalézají mimo památkově chráněná území a jsou zapsány v registru kulturních památek ČR. Podpora z tohoto programu má dosáhnout zejména tam, kde to dosud stejně účelným a efektivním způsobem neumožňovaly jiné programy MK a zároveň má prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností kompenzovat zvýšené náklady vlastníků na opravy a údržbu KP. 
Program je realizován jednokolově a město Varnsdorf přijímá žádosti o poskytnutí příspěvku do 02.03.2018. Žádost se podává na formulářích, které jsou k vyzvednutí  na oficiálních internetových stránkách města Varnsdorf, včetně "Zásad pro užití neinvestičních prostředků" nebo na Odboru správy majetku města Varnsdorf, kancelář č. 44 p. Milan Hanousek, kde je též možné získat všechny potřebné  informace o tomto programu. Podmínkou žádosti je vlastnictví objektu a vydané závazné stanovisko oddělení st. p. péče OSMI MěÚ Varnsdorf, vydané na předmětné stavební práce.

OSMI

NÁVRH na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky
do Havarijního programu Ministerstva kultury v roce 2018