Přehled investičních akcí 2008

22. 7. 2008 - Jiří Sucharda

Přehled investičních akcí

Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470,
407 47 Varnsdorf

Městský úřad Varnsdorf, Odbor správy majetku a investic


Prostřednictvím odboru správy majetku a investic se v současnosti v našem městě realizují investiční akce schválené v rozpočtu města. Akcím předcházela předprojektová a projektová příprava a výběrové řízení na dodavatele. V některých případech výběrová řízení právě probíhají. Školní prázdniny jsou obdobím, kdy se provádí většina prací na školských objektech a sportovních zařízení ve vlastnictví města. Dále bude realizována řada oprav povrchů komunikací a chodníků. Tímto se občanům města omlouváme za stavební ruch a zhoršené podmínky na komunikacích v období jejich opravy.

MŠ, ZŠ, ŠJ, a ostatní budovy města
3MŠ Poštovní -PD a realizace rekonstrukce sociálního zařízení
8MŠ Národní -terénní úpravy zahrady, vstupu do školy a opravy oplocení, malování
tříd
13MŠ TGM -dlažby v suterénu, malování tříd
16MŠ Křižíkova -malování celé školy, opravy zábradlí
17MŠ Pražská -rekonstrukce topné soustavy, malování kuchyně
1ZŠ Bratislavská -montáž EZS, nátěry oken, PD sportovní hřiště
2ZŠ Edisonova -opravy lina, výměna oken v pavilonu výtvarné výchovy, malování tříd
projekt na sportovní hřiště
4ZŠ Náměstí -malování , opravy parket, montáž EZS, PD rekonstrukce školy
5ZŠ Seifertova -malování tříd, oplocení
budova Východní -nátěry dveří, opravy střechy a říms, PD sportovního hřiště
6ZŠ Karlova -opravy parket, malování tříd, nátěr střechy, PD sportovního hřiště
ŠJ Edisonova -opravy lina, malování kuchyně
ŠJ Náměstí -malování kuchyně, opravy soc. zařízení

Ostatní budovy města

Pohádka -úpravy odstavné plochy s chodníkem
DDM Pražská -opravy suterénu po pojistné události, oprava kanalizace
Azylový dům -malování objektu

Sportoviště a jiné……

- Výstavba objektu údržby sp.areálu Kotlina ve Varnsdorfu - cena za dílo činí 847 080,00 Kč,
doba dokončení 30.8.2008
- Zastřešení zimního stadionu, které je v současné době ve stádiu výběrového řízení na 
dodavatele stavby a počátek realizace je naplánován na říjen 2008

Místní komunikace a chodníky, údržba silnic
- Oprava MK – penetrace ( ul. Mikulíkova, Křižíkova, Hřbitovní, P. Bezruče, Chmelařská,
Fibichova, spojka Karlova a J. Lady, Husova, Závoznická – technologií PAJ. Dále oprava
MK na Studánce technologií PAH. Technologií dvojitého penetračního postřiku
s podrcením budou opraveny MK ul. P. Bezruče, J. Lady, Prostějovská, Lesní, Olomoucká,
Novoměstská)
- Oprava MK – ABS ( ul. Moravská, Jiřího z Poděbrad, Prašná )
- Oprava chodníků ( v úseku od křižovatky ul. Národní x Nymburská po křižovatku ul.
Národní x Žitavská u Penny Marketu)
- Parkoviště u MěÚ na ul. TGM
- Chodník a oplocení na ul. Moravské
- Oprava chodníků na ul. Žitavská, Prašná, Strakonická
- Rekonstrukce mostu v ul. Husova

Územní rozvoj a bydlení
- PD provedení sítí a komunikace v lokalitě RD Šturmova -Komenského
- Městské centrum kultury a vzdělávání ul. Otáhalova – dokončení, vstupní část, parkoviště
- Urbanistická studie – revitalizace veřejných prostranství
- Úprava zeleně s výsadbou dřevin u objektu č.p. 3321 ul. Nemocniční
- Rekonstrukce střechy č.p. 1838 na ul. TGM
- Obnova hřbitovní kaple Varnsdorf – fasáda
- Rekonstrukce soc. zařízení v nemocnici Varnsdorf
- Rekonstrukce elektroinstalace MěÚ č.p. 470
- Oprava střechy - Městské divadlo
- PD sociální zařízení – Městské divadlo
- Demolice č.p. 878 Horní nábřeží


Oprava chodníků ( v úseku od křižovatky ul. Národní x Nymburská po křižovatku ul. Národní x Žitavská u Penny Marketu)

 

Městské centrum kultury a vzdělávání ul. Otáhalova

 

Rekonstrukce střechy č.p. 1838 na ul. TGM

Přístavek levého křídla hlavní budovy hřbitovní kaple

Rekonstrukce soc. zařízení v nemocnici Varnsdorf

Diskusní fórum Nový příspěvek
Autor Předmět Datum
Jiří Sucharda
informace
30. 7. 2008 12:44
Honza
Náměty
1. 8. 2008 15:49
Honza1
Ulice Pod strání
1. 8. 2008 15:53
lojzík
Bez nadpisu
6. 8. 2008 21:08
Jiří Sucharda
Re: Bez nadpisu
7. 8. 2008 9:21
lojzík
Re: Bez nadpisu
7. 8. 2008 14:58
lojzík
Re: Bez nadpisu
7. 8. 2008 14:59
Pavel
Re: Bez nadpisu
10. 8. 2008 11:49
Pavel
Bez nadpisu
10. 8. 2008 11:55
Vypsat vše  Nový příspěvek