Investiční akce 2014

Investiční akce 2014

22. 12. 2014 - Jan Louka, DiS.
Přehled nejvýznamnějších investičních akcí v našem městě v roce 2014, kterou připravil odbor správy majetku a investic MěÚ Varnsdorf.

Rok 2014 byl z hlediska investic v našem městě významný zejména stavebními pracemi na dvou největších mateřských školkách. Kompletní opravou fasád se zateplením včetně výměny oken prošla MŠ Pražská a MŠ Křižíkova. Samostatnou investiční akcí byla rekonstrukce a rozšíření přilehlé Křižíkovy ulice, spočívající ve výměně povrchů, výstavbě chodníků a veřejného osvětlení. Finančně nejnáročnější akcí bylo bezesporu dokončení II. etapy Zastřešení zimního stadionu, která již umožní zprovoznění stadionu pro veřejnost v průběhu ledna 2015.
Významnými vodohospodářskými akcemi je zkapacitnění vodoteče Zaječího potoka pod viaduktem v ulici Na Příkopech a rekonstrukce propustku a oprava koryta Zaječího potoka na křižovatce ulic Stromovka a K. Světlé, které by měly významně omezit riziko lokálních záplav. Potřebné byly jistě i investice do obnovy komunikací a chodníků včetně výměn veřejného osvětlení. Za zmínku jistě stojí nově vybudované schodiště z Otáhalovy ulice směrem k Bille, které ocení hlavně obyvatelé, kteří si tudy dlouhá léta zkracovali na vlastní nebezpečí cestu. Na podzim byla dokončena stavební úprava parkoviště před hřbitovní kaplí.

Nejdůležitější realizované akce si můžete prohlédnout v prezentaci zde.

Diskusní fórum bylo uzavřeno, už není možné přidávat příspěvky!
 
Diskusní fórum
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.