Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení

Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení

28. 7. 2010 - Eva Kunčarová
Rozhodnutí zadavatele o zrušení výběrového řízení :„MěÚ Varnsdorf
č. p. 470 – stavební úpravy hygienických zařízení, podepření zkorodovaných nosníků stropu nad 2. PP“

 

 

Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ 00 26 17 18Rozhodnutí zadavatele o zrušení výběrového řízení


„MěÚ Varnsdorf č. p. 470 – stavební úpravy hygienických zařízení, podepření zkorodovaných nosníků stropu nad 2. PP“

 

V souladu se „Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf“, schválené Zastupitelstvem města usnesením č. 182/2009 ze dne 22. 10. 2009, rozhodla Rada města na své 82. schůzi ze dne 01. 07. 2010 usnesením č. 55/2010 zrušit výběrové řízení na akci:

 

„MěÚ Varnsdorf č. p. 470 – stavební úpravy hygienických zařízení, podepření zkorodovaných nosníků stropu nad 2. PP“

 

s tím, že bude vyhlášeno nové výběrové řízení.