Zápisy dětí do mateřských a základních škol pro rok 2024/2025

Zápisy dětí do mateřských a základních škol pro rok 2024/2025

8. 2. 2024 - Tomáš Secký, DiS.
Na jaře proběhnou zápisy dětí do mateřských a základních škol zřizovaných městem Varnsdorf pro školní rok 2024/2025.

Oddělení školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Varnsdorf po dohodě s řediteli základních škol oznamuje, že se zápis do prvních tříd pro školní rok 2024/2025 uskuteční ve všech základních školách ve Varnsdorfu ve čtvrtek 18. dubna 2024 od 14.00 do 17.00 hodin.

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které dosáhnou ke dni 31. srpna 2024 šesti let. Zákonní zástupci předloží u zápisu rodný list dítěte a občanský průkaz. Zápis bude probíhat v těchto základních školách:

 • ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská 994,
 • IZŠ Varnsdorf, Karlova 1700,
 • ZŠ Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469,
 • ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821,
 • ZŠ Varnsdorf, Východní 1602.

Pro děti s odkladem povinné školní docházky je zřízena přípravná třída na IZŠ Varnsdorf, Karlova 1700. První kolo zápisu proběhne ve stejném termínu, tedy 18. dubna 2024 od 14.00 do 17.00 hodin. Druhé kolo zápisu proběhne ve čtvrtek 16. května 2024 od 13.00 do 16.00 hodin.

Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2024/2025 proběhne ve čtvrtek 16. května 2024 od 13.00 do 16.00 hodin. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku od zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Zákonní zástupci u zápisu předloží rodný list dítěte a občanský průkaz. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je k dispozici v příslušné mateřské škole, na oddělení školství, kultury a tělovýchovy nebo v elektronické podobě na webových stránkách města. O přijetí rozhodne ředitel školy. Seznam mateřských škol ve Varnsdorfu:

 • MŠ Varnsdorf, Seifertova 2471,
 • MŠ Varnsdorf, Poštovní 1428,
 • MŠ Varnsdorf, Národní 1617,
 • MŠ Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180,
 • MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024,
 • MŠ Varnsdorf, Křižíkova 2757,
 • MŠ Varnsdorf, Pražská 2812,
 • ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská 994.