Dotační program města Varnsdorf 2024: Podpořeno bylo 68  žádostí

Dotační program města Varnsdorf 2024: Podpořeno bylo 68 žádostí

14. 3. 2024 - Tomáš Secký, DiS.
Na základě přijatých žádostí proběhlo jednání dotační komise, která projekty podpořila částkou téměř půl druhého milionu korun. O přidělení dotací rozhodla Rada města Varnsdorf.

Dotační program města Varnsdorf je určen jako finanční podpora formou neinvestiční dotace na podporu kulturní, sportovní a další činnosti dětí, mládeže a pro širokou veřejnost. Slouží jako zájem města pro zdravé využívání volného času občanů, k obohacení kulturního a sportovního života ve městě, ke zvýšení vzdělávání a estetického cítění a jako účinná forma prevence kriminality.

Město Varnsdorf v letošním roce podpořilo 68 žádostí v celkové výši 1 410 960 korun. V oblasti kultury a vzdělávání bylo podpořeno 17 žádostí, v oblasti tělovýchovy a sportu 41 žádostí a 10 žádostí v sociální a zdravotní oblasti.

Žádosti hodnotila pětičlenná komise ve složení Jan Šišulák, Ilona Martinovská, Stanislav Hocko, Miloš Kostlán a Ladislava Křížová. Hodnocení žádostí bylo prováděno anonymně na základě bodového systému podle stanovených kritérií. Členové komise se při hodnocení zaměřili na obsahové zpracování žádostí, přiměřenost a hospodárnost rozpočtu projektu, finanční spoluúčast vlastní nebo jiných partnerů, účel projektu, cílovou skupinu, zaměření projektu a jeho přínos a význam v dané oblasti.

V případě podjatosti vůči některé žádosti se člen komise vzdal písemným prohlášením, aniž by bylo ovlivněno hodnocení žádostí.

Dokumenty

 Seznam poskytnutých dotací pro rok 2024