Informace odboru správních agend za měsíc říjen 2006

Informace odboru správních agend za měsíc říjen 2006

30. 11. 2006 - Ing. Lukáš Vébr
Rekapitulace obyvatel za měsíc říjen 2006

Odbor správních agend za měsíc říjen 2006 eviduje tyto údaje:

-         městu Varnsdorf přibylo 14 novorozenců,

-         před matričním úřadem Varnsdorf bylo uzavřeno 5 manželství,

-         došlo k 5 úmrtím občanů města Varnsdorf,

-         k trvalému pobytu ve městě Varnsdorf se přihlásilo 14 občanů,

-         z trvalého pobytu ve městě Varnsdorf se odhlásilo 13 občanů,

-         bylo ohlášeno 66 změn místa trvalého pobytu v rámci města Varnsdorf.