eTesty na Městském úřadě

eTesty na Městském úřadě

14. 7. 2006 - +DiS. Jan Louka
Jak již jistě víte, došlo se změnou zákona o provozu na pozemních komunikacích i ke změně formy zkoušení uchazečů o řidičské oprávnění. Od 1. července již nejsou při zkouškách používány tak neoblíbené a komplikované papírové testy, ale nahradila je výpočetní technika.

Díky zápůjčce počítačů z Ministerstva dopravy zřídil Městský úřad Varnsdorf ve svých prostorách v budově na náměstí místnost pro zkoušení formou eTestů (elektronických testů). Uchazeči o získání řidičského průkazu se posadí k počítači a náhodně vygenerovaný test se jim ukáže na obrazovce před nimi. K ovládání PC stačí minimální znalosti práce s počítači. Ten kdo si nebude jistý, tak bude zkušebním komisařem poučen a krátkou ukázkou nasměrován tak, aby tuto úlohu zvládl. Testy se po jejich ukončení automaticky samy vyhodnotí a zkoušený tak hned vidí, jak dopadl.
Touto formou eTestů budou přezkušováni i řidiči, kteří v rámci pravidelného školení mají přezkoušení nařízeno a dále i ti hříšníci, kteří v rámci zavedení bodového systému přijdou na rok o řidičák a budou žádat o jeho vrácení.
Jak elektronické testy vypadají a že jsou jednodušší ve vyhledávání správných odpovědí se lze přesvědčit na stránkách http://etesty.mdcr.cz/ . V testech je uváděna jen jedna správná odpověď z více možností nebo jen odpovědi ANO/NE. O to větší je však potřeba mít znalosti jednotlivých zákonů a vyhlášek a další vědomosti z teorie a zásad bezpečné jízdy a zdravotní přípravy. Do testu je totiž, z celkového počtu jednoho tisíce, náhodně generováno 25 otázek.
Další novinkou je také zpoplatnění těchto zkoušek Dosud byly tyto zkoušky zdarma a nebylo výjimkou, že někteří uchazeči opakovali zkoušku i vícekrát.
Celá zkouška, skládající se z eTestu, přezkoušení ze znalosti ovládání a údržby vozidla a jízdy, bude zkoušeného stát 700 Kč. Při jejím neobhájení a opakování některé dílčí zkoušky si bude muset připlatit za eTesty 100 Kč, za přezkoušení ze znalostí ovládání a údržby vozidla 200 Kč a za jízdu 400 Kč. Poplatek se bude platit v hotovosti v pokladně MěÚ.

text a foto
Stanislav Stromko