Konec platnosti občanských průkazů vydaných do 31.12.1996

Konec platnosti občanských průkazů vydaných do 31.12.1996

24. 8. 2006 -
Sdělení

Konec platnosti občanských průkazů vydaných do 31.12.1996

   Upozorňujeme, že nejpozději dnem 31. prosince 2006 skončí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 1996. Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností „bez omezení“, s výjimkou občanských průkazů občanů narozených před 1. lednem 1936. 

   Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji je občan povinen předložit nejpozději do 30. listopadu 2006. Doporučujeme občanům, aby o výměnu občanského průkazu žádali v průběhu celého roku a neponechávali ji na poslední měsíce roku 2006. Za výměnu občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se nevybírá správní poplatek.

leták