Informace odboru správních agend za měsíc červenec 2006

Informace odboru správních agend za měsíc červenec 2006

4. 9. 2006 -
Rekapitulace obyvatel za měsíc červenec 2006

Odbor správních agend za měsíc červenec 2006 eviduje tyto údaje:

-         městu Varnsdorf přibylo 8 novorozenců,

-         před matričním úřadem Varnsdorf bylo uzavřeno 15 manželství,

-         došlo k 10 úmrtím občanů města Varnsdorf,

-         k trvalému pobytu ve městě Varnsdorf se přihlásilo 21 občanů,

-         z trvalého pobytu ve městě Varnsdorf se odhlásilo 39 občanů,

-         bylo ohlášeno 44 změn místa trvalého pobytu v rámci města Varnsdorf.