Informace odboru správních agend za měsíc srpen 2006

Informace odboru správních agend za měsíc srpen 2006

4. 10. 2006 -
Rekapitulace obyvatel za měsíc srpen 2006

Odbor správních agend za měsíc srpen 2006 eviduje tyto údaje:

-         městu Varnsdorf přibylo 12 novorozenců,

-         před matričním úřadem Varnsdorf bylo uzavřeno 16 manželství,

-         došlo k 13 úmrtím občanů města Varnsdorf,

-         k trvalému pobytu ve městě Varnsdorf se přihlásilo 26 občanů,

-         z trvalého pobytu ve městě Varnsdorf se odhlásilo 22 občanů,

-         bylo ohlášeno 82 změn místa trvalého pobytu v rámci města Varnsdorf.