Informace odboru správních agend za měsíc duben 2006

Informace odboru správních agend za měsíc duben 2006

7. 6. 2006 -
Rekapitulace obyvatel za měsíc duben 2006

Odbor správních agend za měsíc duben 2006 eviduje tyto údaje:

-         městu Varnsdorf přibylo 9 novorozenců,

-         před matričním úřadem Varnsdorf bylo uzavřeno 7 manželství,

-         došlo k 17 úmrtím občanů města Varnsdorf,

-         k trvalému pobytu ve městě Varnsdorf se přihlásilo 9 občanů,

-         z trvalého pobytu ve městě Varnsdorf se odhlásilo 18 občanů,

-         bylo ohlášeno 37 změn místa trvalého pobytu v rámci města Varnsdorf.