Výměna řidičských průkazů

Výměna řidičských průkazů

25. 1. 2007 - +DiS. Jan Louka
„Řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2007“.
„Řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2007“.

Kterých ŘP se výměna týká?
Proč si mám vyměnit ŘP již nyní?

  • předejdu dlouhému čekání na úřadu (magistrátu)
  • budu mít vystaven řidičský průkaz v zákonem stanovené lhůtě
  • Kolik mě to bude stát? výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku

Kde si mohu vyměnit svůj ŘP?
  • na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo magistrátu města na území ČR (dle místa trvalého pobytu držitele řidičského průkazu)

Co musím mít s sebou?
  • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
  • jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm-řidičský průkaz, kterému končí platnost

Kdy budu mít vystaven nový ŘP?
  • lhůta pro převzetí nového ŘP je zpravidla do 15-20 dní (dle počtu žádostí)
  • Kde najdu více informací? www.mdcr.cz (stránky Ministerstva dopravy)

 

K výměně zbývá nyní zhruba 2.000 kusů řidičských průkazů.