Povinné výměny řidičských průkazů

Povinné výměny řidičských průkazů

14. 12. 2006 - +DiS. Jan Louka
Dnem 1.7.2005 nabyl účinnosti zákon č.229/2005 Sb., kterým se měnil zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tímto zákonem byly prodlouženy lhůty pro povinnou výměnu řidičských průkazů.

Lhůta pro výměnu vydaných řidičských průkazů:od 1.7.1964 do 31.12.1993 (typy CZ 1-3 - povinná výměna do 31.12.2007 !!!

od 1.1.1994 do 31.12.2000 (typy CZ 4-5) - povinná výměna do 31.12.2010;

od 1.1.2001 do 30.4.2004 (typ CZ 6) - povinná výměna do 31.12.2013.V ČR bylo dosud vydáno cca 6,5 mil řidičských průkazů typu CZ 1 až CZ 7. Od 1.5.2004 bylo ke dni 30.11.2005 vydáno celkem 1,3 mil. řidičských průkazů typu CZ 7. K plánované výměně řidičských průkazů typu CZ 1 až CZ 6 zbývá 5,2 mil kusů. Mezní termíny výměny řidičských průkazů (viz výše) jsou stanoveny datem jejich vydání dle § 134 odstavec 2 zákona č. 411/2005 Sb., ze dne 21. září 2005.

Vzhledem k velkému objemu řidičských průkazů určených k výměně je smyslem této informace dosažení stavu rovnoměrného tempa výměny řidičských průkazů a odstranění stresujících situací vyvolaných obrovským náporem zájemců o výměnu řidičských průkazů před koncem lhůt výměn jednotlivých typů řidičských průkazů, jak tomu bylo v praxi nedávné minulosti při kampani vyvolané některými médii. Tohoto stavu není možné dosáhnout bez základní znalosti uvedené problematiky a aktivní spoluúčasti držitelů řidičských průkazů.

Z tohoto důvodu se naléhavě obracíme na všechny držitele řidičských průkazů, které byly vydány před 31.12.1993 (skládací růžové ŘP a zatavené papírové kartičky vydané do konce roku 1993), aby požádali o výměnu řidičského průkazu včas a ušetřili si tak zbytečné potíže a průtahy ve frontách na konci termínovaného období při výměně řidičského průkazu. V působnosti Městského úřadu ve Varnsdorfu je potřeba do uvedeného termínu vyměnit ještě cca. 2 300 řidičských průkazů.

Stanislav Stromko
Oddělení dopravy


Typ 1: 1.7.1964-1986 Povinná výměna: do 31.12.2007

Typ 2: 1987-1991 Povinná výměna: do 31.12.2007

Typ 3: 1992-1993 Povinná výměna: do 31.12.2007

Diskusní fórum bylo uzavřeno, už není možné přidávat příspěvky!
 
Diskusní fórum
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.