Výluka informačního systému správních evidencí a evidence motorových vozidel

Výluka informačního systému správních evidencí a evidence motorových vozidel

3. 4. 2009 -
Výluka informačního systému správních evidencí a evidence motorových vozidel v době od 01.05. do 10.05.2009

Výluka informačního systému správních evidencí a evidence motorových vozidel v době od 01.05. do 10.05.2009

Ministerstvo vnitra (odbor realizace projektů eGovernment, odbor centrálních informačních systémů, odbor správních činností) připravuje převod informačních systémů správních evidencí a ve spolupráci s Ministerstvem dopravy převod registrů silničních vozidel z úrovně okres - centrum na úroveň centrum. Připravovaný převod je naplánován od 01.05. do 10.5.2009. Nový systém bude v provozu od pondělí 11.05.2009.
Výluka informačního systému správních evidencí (občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel) a evidence motorových vozidel bude v době od 01.05 do 10.05.2009.Na MěÚ Varnsdorf budou po dobu výluky, jedná se o 4 pracovní dny, přepážky shora uvedených agend v úřední dny otevřeny. V této době však bude možné pouze podávat informace a nahlížet do systémů. Nebudou možné žádné zápisy do systémů, tedy zadávat jakékoli změny, podávat žádosti o doklady nebo vydávat vyhotovené doklady.