Informace ke změnám ve vydávání cestovních pasů

17.07.2006

INFORMACE KE ZMĚNÁM VE VYDÁVÁNÍ CESTOVNÍCH PASŮ

Vydávání cestovních pasů

1) Stávající typ cestovního pasu se strojově čitelnými údaji (tj. bez biometrických údajů):

Žádost o vydání stávajícího typu strojově čitelného cestovního pasu (tj. bez biometrických údajů) lze podávat

· nejpozději do 18.08.2006 na nepříslušných obecních úřadech obcí s rozšířenou působností nebo na matričních úřadech,

· nejpozději do 21.08.2006 na příslušných obecních úřadech obcí s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu občana.

2) Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji lze podávat pouze na příslušných obecních úřadech obcí s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu občana, a to nejdříve od 01.09.2006.

V době od 22.08.2006 do 31.08.2006 nebude možné podávat žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji. V tomto období bude možné podat pouze žádost o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na jeden rok a za správní poplatek ve výši 600 Kč.Správní poplatky a doba platnosti cestovních pasů

1) Cestovní pas se strojově čitelnými údaji vydaný do 31.08.2006:

· pro občany starší 15 let je správní poplatek stanoven ve výši 200 Kč, doba platnosti cestovního pasu je 10 let,

· pro občany mladší 15 let je správní poplatek stanoven ve výši 50 Kč, doba platnosti cestovního pasu je 5 let.

2) Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji vydaný od 01.09.2006:

· pro občany starší 15 let je správní poplatek stanoven ve výši 600 Kč, doba platnosti cestovního pasu je 10 let,

· pro občany od 5 do 15 let je správní poplatek stanoven ve výši 100 Kč, doba platnosti cestovního pasu je 5 let.

3) Cestovní pas bez strojově čitelných údajů vydaný do 31.08.2006:

· pro občany je správní poplatek stanoven ve výši 600 Kč, doba platnosti cestovního pasu je 1 rok.

4) Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji vydaný od 01.09.2006:

· pro občany starší 15 let je správní poplatek stanoven ve výši 1500 Kč, platnost cestovního pasu je 6 měsíců,

· pro občany mladší 5 let je správní poplatek stanoven ve výši 50 Kč, platnost cestovního pasu je 1 rok,

· pro občany od 5 do 15 let je správní poplatek stanoven ve výši 1000 Kč, platnost cestovního pasu je 6 měsíců.


Další změny

Od 01.09.2006 dochází také k těmto změnám:

  • nebude možné zapsat dítě do cestovního pasu rodiče,
  • nebude možné provádět změny údajů o dítěti zapsaném v cestovním pasu rodiče,
  • uzavře-li občan manželství a v této souvislosti dojde ke změně jeho příjmení, cestovní pas tohoto občana bude platný po dobu 3 měsíců ode dne uzavření manželství, poté ze zákona skončí jeho platnost,
  • občan se nebude moci nechat zastupovat při vyřizování cestovního pasu, bude nutná osobní účast občana,
  • v případě, že zákonný zástupce žádá o vydání cestovního pasu pro dítě ve věku od 5 do 15 let, musí při podání žádosti přivést dítě s sebou (občanovi mladšímu 5 let se vydá cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji s dobou platnosti 1 rok).

Informační leták
Odkaz na stránku s často kladenými otázkami