Informace ke změnám ve vydávání cestovních pasů

Informace ke změnám ve vydávání cestovních pasů

17. 7. 2006 - Ing. Lukáš Vébr

INFORMACE KE ZMĚNÁM VE VYDÁVÁNÍ CESTOVNÍCH PASŮ

Vydávání cestovních pasů

1) Stávající typ cestovního pasu se strojově čitelnými údaji (tj. bez biometrických údajů):

Žádost o vydání stávajícího typu strojově čitelného cestovního pasu (tj. bez biometrických údajů) lze podávat

· nejpozději do 18.08.2006 na nepříslušných obecních úřadech obcí s rozšířenou působností nebo na matričních úřadech,

· nejpozději do 21.08.2006 na příslušných obecních úřadech obcí s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu občana.

2) Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji lze podávat pouze na příslušných obecních úřadech obcí s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu občana, a to nejdříve od 01.09.2006.

V době od 22.08.2006 do 31.08.2006 nebude možné podávat žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji. V tomto období bude možné podat pouze žádost o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na jeden rok a za správní poplatek ve výši 600 Kč.Správní poplatky a doba platnosti cestovních pasů

1) Cestovní pas se strojově čitelnými údaji vydaný do 31.08.2006:

· pro občany starší 15 let je správní poplatek stanoven ve výši 200 Kč, doba platnosti cestovního pasu je 10 let,

· pro občany mladší 15 let je správní poplatek stanoven ve výši 50 Kč, doba platnosti cestovního pasu je 5 let.

2) Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji vydaný od 01.09.2006:

· pro občany starší 15 let je správní poplatek stanoven ve výši 600 Kč, doba platnosti cestovního pasu je 10 let,

· pro občany od 5 do 15 let je správní poplatek stanoven ve výši 100 Kč, doba platnosti cestovního pasu je 5 let.

3) Cestovní pas bez strojově čitelných údajů vydaný do 31.08.2006:

· pro občany je správní poplatek stanoven ve výši 600 Kč, doba platnosti cestovního pasu je 1 rok.

4) Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji vydaný od 01.09.2006:

· pro občany starší 15 let je správní poplatek stanoven ve výši 1500 Kč, platnost cestovního pasu je 6 měsíců,

· pro občany mladší 5 let je správní poplatek stanoven ve výši 50 Kč, platnost cestovního pasu je 1 rok,

· pro občany od 5 do 15 let je správní poplatek stanoven ve výši 1000 Kč, platnost cestovního pasu je 6 měsíců.


Další změny

Od 01.09.2006 dochází také k těmto změnám:

  • nebude možné zapsat dítě do cestovního pasu rodiče,
  • nebude možné provádět změny údajů o dítěti zapsaném v cestovním pasu rodiče,
  • uzavře-li občan manželství a v této souvislosti dojde ke změně jeho příjmení, cestovní pas tohoto občana bude platný po dobu 3 měsíců ode dne uzavření manželství, poté ze zákona skončí jeho platnost,
  • občan se nebude moci nechat zastupovat při vyřizování cestovního pasu, bude nutná osobní účast občana,
  • v případě, že zákonný zástupce žádá o vydání cestovního pasu pro dítě ve věku od 5 do 15 let, musí při podání žádosti přivést dítě s sebou (občanovi mladšímu 5 let se vydá cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji s dobou platnosti 1 rok).

Informační leták
Odkaz na stránku s často kladenými otázkami