Informace odboru správních agend za měsíc březen 2006

Informace odboru správních agend za měsíc březen 2006

3. 5. 2006 -
Rekapitulace obyvatel za měsíc březen 2006

Odbor správních agend za měsíc březen 2006 eviduje tyto údaje:

-         městu Varnsdorf přibylo 12 nově narozených dětí,

-         před matričním úřadem Varnsdorf byla uzavřena 4 manželství,

-         došlo k 18 úmrtím občanů města Varnsdorf,

-         k trvalému pobytu ve městě Varnsdorf se přihlásilo 10 občanů,

-         z trvalého pobytu ve městě Varnsdorf se odhlásilo 25 občanů,

-         bylo ohlášeno 57 změn místa trvalého pobytu v rámci města Varnsdorf.