Informace odboru správních agend za měsíc září 2006

Informace odboru správních agend za měsíc září 2006

4. 11. 2006 - Ing. Lukáš Vébr
Rekapitulace obyvatel za měsíc září 2006

Odbor správních agend za měsíc září 2006 eviduje tyto údaje:

-         městu Varnsdorf přibylo 8 novorozenců,

-         před matričním úřadem Varnsdorf bylo uzavřeno 11 manželství,

-         došlo k 12 úmrtím občanů města Varnsdorf,

-         k trvalému pobytu ve městě Varnsdorf se přihlásilo 18 občanů,

-         z trvalého pobytu ve městě Varnsdorf se odhlásilo 20 občanů,

-         bylo ohlášeno 75 změn místa trvalého pobytu v rámci města Varnsdorf.