Informace odboru správních agend za měsíc červen 2006

Informace odboru správních agend za měsíc červen 2006

31. 7. 2006 -
Rekapitulace obyvatel za měsíc červen 2006

Odbor správních agend za měsíc červen 2006 eviduje tyto údaje:

-         městu Varnsdorf přibylo 11 novorozenců,

-         před matričním úřadem Varnsdorf bylo uzavřeno 9 manželství,

-         došlo k 20 úmrtím občanů města Varnsdorf,

-         k trvalému pobytu ve městě Varnsdorf se přihlásilo 21 občanů,

-         z trvalého pobytu ve městě Varnsdorf se odhlásilo 22 občanů,

-         bylo ohlášeno 41 změn místa trvalého pobytu v rámci města Varnsdorf.