Informace odboru správních agend za měsíc květen 2006

Informace odboru správních agend za měsíc květen 2006

29. 6. 2006 -
Rekapitulace obyvatel za měsíc květen 2006

Odbor správních agend za měsíc květen 2006 eviduje tyto údaje:

-         městu Varnsdorf přibylo 9 novorozenců,

-         před matričním úřadem Varnsdorf byla uzavřena 3 manželství,

-         došlo k 15 úmrtím občanů města Varnsdorf,

-         k trvalému pobytu ve městě Varnsdorf se přihlásilo 30 občanů,

-         z trvalého pobytu ve městě Varnsdorf se odhlásilo 23 občanů,

-         bylo ohlášeno 29 změn místa trvalého pobytu v rámci města Varnsdorf.