Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad informuje