Informace odboru správních agend za měsíc duben 2005

Informace odboru správních agend za měsíc duben 2005

31. 5. 2005 - +DiS. Jan Louka
Rekapitulace obyvatel za měsíc duben 2005

Odbor správních agend za měsíc duben 2005 eviduje tyto údaje:

-         městu Varnsdorf přibylo 9 nově narozených dětí,

-         před matričním úřadem Varnsdorf bylo uzavřeno 7 manželství,

-         došlo k 15 úmrtím občanů města Varnsdorf,

-         k trvalému pobytu ve městě Varnsdorf se přihlásilo 12 občanů,

-         z trvalého pobytu ve městě Varnsdorf se odhlásilo 24 občanů,

-         bylo ohlášeno 60 změn místa trvalého pobytu v rámci města Varnsdorf.