Odbor životního prostředí informuje

Tříděním odpadů k úspoře emisí

Tříděním odpadů k úspoře emisí

10. 10. 2012 - Louka Jan, DiS.
V roce 2011 bylo ve Varnsdorfu vytříděno 2 602,615 tun odpadu.
Informace provozovatelům středních zdrojů znečišťování ovzduší

Informace provozovatelům středních zdrojů znečišťování ovzduší

25. 10. 2010 - Ing. Vébr Lukáš
CENIA, Česká informační agentura životního prostředí, pořádá bezplatné semináře ke způsobu ohlašování prostřednictvím ISPOP.
Upozornění podnikatelům

Upozornění podnikatelům

19. 1. 2010 - Ing. Vébr Lukáš
Rádi bychom upozornili všechny právnické osoby a fyzické osoby podnikající na povinnosti, které pro ně vyplývají ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek s ním souvisejícími.
Upozornění podnikatelům

Upozornění podnikatelům

2. 1. 2008 - Sucharda Jiří
Se začátkem roku bychom podnikatelům chtěli připomenout některé povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech (185/2001 Sb.) a zákona o ochraně ovzduší (86/2002 Sb.):
Třídit odpady je povinnost, ale i výhoda

Třídit odpady je povinnost, ale i výhoda

10. 1. 2007 - Louka Jan, DiS.
Žijeme v civilizovaném světě a k tomu patří i zodpovědné nakládání s odpady, které vytváříme. Podle zákona je každý občan povinen třídit odpady z domácnosti a využitelné složky odevzdávat odděleně (§ 17 odstavec 4, zákona 185/2001 Sb.). K tomuto účelu si lze na určených místech zdarma vyzvednout pytle nebo využít nádob rozmístěných ve městě.
Přehled zařízení k nakládání s odpady

Přehled zařízení k nakládání s odpady

5. 4. 2006 - Ing. Vébr Lukáš
Seznam zařízení k nakládání s odpady - vyjma autovraků.
Zařízení ke sběru a zpracování autovraků ve Varnsdorfu

Zařízení ke sběru a zpracování autovraků ve Varnsdorfu

5. 4. 2006 - Ing. Vébr Lukáš
Přehled zařízení na likvidaci autovraků na území ORP Varnsdorf.Stav k 31.1.2006.
Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje

Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje

23. 11. 2005 - Ing. Vébr Lukáš
Zveřejňujeme návrh koncepce "Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje" včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí.
Závěr zjišťovacího řízení

Závěr zjišťovacího řízení

29. 9. 2005 - Louka Jan, DiS.
Informace o závěru zjišťovacího řízení záměru "Likvidace autovraků - Varnsdorf" podle zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.
Systém EKO-KOM

Systém EKO-KOM

31. 8. 2005 - Louka Jan, DiS.
Systém EKO-KOM zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích.
Kam s ním?

Kam s ním?

31. 8. 2005 - Louka Jan, DiS.
Kam s odpadem ve Varnsdorfu?