Odbor životního prostředí informuje

Tříděním odpadů k úspoře emisí

10. 10. 2012 V roce 2011 bylo ve Varnsdorfu vytříděno 2 602,615 tun odpadu.
 

Informace provozovatelům středních zdrojů znečišťování ovzduší

25. 10. 2010 CENIA, Česká informační agentura životního prostředí, pořádá bezplatné semináře ke způsobu ohlašování prostřednictvím ISPOP.
 

Upozornění podnikatelům

19. 1. 2010 Rádi bychom upozornili všechny právnické osoby a fyzické osoby podnikající na povinnosti, které pro ně vyplývají ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek s ním souvisejícími.
 

Upozornění podnikatelům

2. 1. 2008 Se začátkem roku bychom podnikatelům chtěli připomenout některé povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech (185/2001 Sb.) a zákona o ochraně ovzduší (86/2002 Sb.):
 

Třídit odpady je povinnost, ale i výhoda

10. 1. 2007 Žijeme v civilizovaném světě a k tomu patří i zodpovědné nakládání s odpady, které vytváříme. Podle zákona je každý občan povinen třídit odpady z domácnosti a využitelné složky odevzdávat odděleně (§ 17 odstavec 4, zákona 185/2001 Sb.). K tomuto účelu si lze na určených místech zdarma vyzvednout pytle nebo využít nádob rozmístěných ve městě.
 

Přehled zařízení k nakládání s odpady

5. 4. 2006 Seznam zařízení k nakládání s odpady - vyjma autovraků.
 

Zařízení ke sběru a zpracování autovraků ve Varnsdorfu

5. 4. 2006 Přehled zařízení na likvidaci autovraků na území ORP Varnsdorf.Stav k 31.1.2006.
 

Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje

23. 11. 2005 Zveřejňujeme návrh koncepce "Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje" včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí.
 

Závěr zjišťovacího řízení

29. 9. 2005 Informace o závěru zjišťovacího řízení záměru "Likvidace autovraků - Varnsdorf" podle zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.
 

Systém EKO-KOM

31. 8. 2005 Systém EKO-KOM zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích.
 

Kam s ním?

31. 8. 2005 Kam s odpadem ve Varnsdorfu?
 

Likvidace autovraků

29. 7. 2005 Dne 28.7.2005 bylo na Městský úřad ve Varnsdorfu doručeno oznámení o Zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II podle zákona č. 100/2001 Sb. pro záměr likvidace autovraků.
 

Plán odpadového hospodářství

19. 8. 2004 Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]