Čekají nás vyšší kvóty, Češi je mohou zvládnout

Čekají nás vyšší kvóty, Češi je mohou zvládnout

13. 7. 2016 - Ing. Lukáš Vébr
Podle nové legislativy by v roce 2016 měl každý z nás ročně odevzdat k recyklaci zhruba 7 kg starého elektra, což bylo ještě před pár lety nepředstavitelné množství. Nakonec to ale opravdu dokážeme.

Podle původního požadavku evropské směrnice bylo určeno, že se musí v každé členské zemi ročně vysbírat nejméně čtyři kilogramy elektroodpadu na každého obyvatele. Na každého obyvatele České republiky včetně dětí nyní připadá kolem pěti kilogramů reálného sběru. V roce 2016 ale vstoupil v platnost již zmíněný nový způsob výpočtu těchto kvót, který tuto kvótu významně navýšil. Doposud jsme však bez problémů požadavek evropské směrnice plnili, dokonce i s rezervou.

Česká republika bude muset podle nových parametrů zajistit sběr a recyklaci takového množství vysloužilého elektra, jaké odpovídá 40 procentům hmotnosti prodaných nových spotřebičů průměrně za tři roky zpětně. Ročně se u nás prodá zhruba 175 000 tun elektrozařízení, každý z nás by tedy měl odevzdat k recyklaci minimálně zmíněných sedm kilo.

Předběžné výsledky sběru v roce 2015, které jsou k dispozici naznačují, že by se to mohlo podařit. Jen sběrnými místy vytvořenými kolektivním systémem ELEKTROWIN prošlo od ledna do října na 30 000 tun starých spotřebičů, což odpovídá celoročnímu sběru v roce 2014. Věříme, že především díky podpoře široké veřejnosti, které není lhostejný osud naší planety, i novou vyšší kvótu letos opět s rezervou naplníme.

Níže je uveden graf znázorňující množství odebraných elektrospotřebičů prostřednictvím společnosti Elektrowin a.s., které odevzdali obyvatelé města Varnsdorf.

Obrázek 1: Grafické znázornění odevzdaných elektrospotřebičů občany (lednice, rychlovarné konvice, pračky, sporáky, vrtačky, vysavače, mlýnky, žehličky ...)

 

Obrázek 2: Grafické znázornění počtu odevzdaných lednic ve městě