Úsporné žárovky kvůli toxické rtuti do koše nepatří

Úsporné žárovky kvůli toxické rtuti do koše nepatří

2. 8. 2013 - Ing. Lukáš Vébr
Zatímco vysloužilé wolframové žárovky bylo možné hodit do koše společně se směsným odpadem, úsporné světelné zdroje je třeba odborně zlikvidovat.

 

Kvalitu bydlení ovlivňuje nejenom vybavení domácnosti, ale i způsob jejího osvětlení. Je třeba zajistit nejen potřebný světelný komfort, ale také musíme brát ohled na spotřebu elektrické energie.
Podle informací společnosti EKOLAMP, která zajišťuje zpětný odběr a ekologickou recyklaci osvětlovacích zařízení, spotřebovávajíúsporné světelné zdroje o 25–90 % méně elektrické energie v porovnání se standardní žárovkou. Kvalita světla, které poskytují, je navíc stejná.

Klasické wolframové žárovky proto byly postupně nahrazeny úspornými světelnými zdroji: jde zejména o kompaktní a lineární zářivky a světelné zdroje na bázi LED technologie. Ty nabízejí potřebný světelný komfort a zároveň šetří elektrickou energii. S rapidním růstem počtu úsporných žárovek proto roste také potřeba jejich recyklace v okamžiku, kdy doslouží: obsahují totiž malé množství toxické rtuti.

Úsporky se musí odborně recyklovat
Zatímco vysloužilé wolframové žárovky bylo možné hodit do koše společně se směsným odpadem, úsporné světelné zdroje je třeba odborně zlikvidovat. Zásadním důvodem pro recyklaci je toxická rtuť, která je uvnitř světelného zdroje neškodná a pro svícení nutná.

Zdraví a životní prostředí rtuť ohrožuje jen při neodborné likvidaci a pouze ve vysokém množství. V úsporných zářivkách je rtuti jenom zanedbatelné množství (cca 2–5 mg), například v klasickém teploměru je rtuti 500krát více. Dalším důvodem k recyklaci je obsah cenných druhotných surovin.

V Česku lze nefunkční úsporné světelné zdroje vrátit v jakémkoli obchodě s elektronikou, ve sběrných dvorech obcí či do malých sběrných nádob, které se nacházejí v obchodních centrech, úřadech nebo v řadě firem.
Více informací o rozmístění těchto nádob a správné likvidaci osvětlovacích zařízení je k dispozici na www.ekolamp.cz.

Bohužel, kvůli nevědomosti či lenosti spotřebitelů, končí každoročně na skládkách až 60 procent doma použitých a vyřazených úsporných světelných zdrojů. To představuje značnou ekologickou zátěž více než tisíce tun směsi skla, plastů, kovů a zhruba 75 kilogramů toxické rtuti ročně. Pokud by se toto množství dostalo do přírody, mohlo by znečistit vodu v objemu prakticky pěti vodních nádrží Lipno.

Rozbitá „úsporka“ není pohroma
Úsporné zářivky jsou velmi odolné a při běžné manipulaci únik rtuti nehrozí. Nicméně při náhodném rozbití je vhodné místnost vyvětrat, střepy zamést například do zavařovací sklenice a odvézt na sběrný dvůr. V každém případě vysloužilé zářivky, ať už rozbité nebo vcelku, do běžného odpadu ani na skládku nepatří.

„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách komunálního odpadu dochází k únikům rtuti do ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man z organizace Arnika. Větší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť může transformovat do obzvláště nebezpečné organické formy, která je nebezpečná především pro nervovou soustavu.

Sběrný dvůr, který se ve městě Varnsdorf nachází je otevřen v areálu Technických služeb, Sv. Čecha 1277, Po-Pá od 7:00-16:00 hod. a v So od 7:00-11:00 hod. Sběrný dvůr je dostupný jak občanům, tak živnostníkům podnikajícím v katastru obce.

 

O společnosti EKOLAMP s.r.o.
Společnost EKOLAMP je neziskovou organizací, která byla v roce 2005 založena tuzemskými pobočkami společností Philips, OSRAM, GE Industrial a NARVA B.E.L./ČR. EKOLAMP vytváří síť sběrných míst a zajišťuje sběr a svoz použitých osvětlovacích zařízení, jejich zpracování včetně následného materiálového využití a odstranění zbytkových odpadů. Více informací na www.ekolamp.cz