Naše obec recyklací výrazně ulevila životnímu prostředí

Naše obec recyklací výrazně ulevila životnímu prostředí

28. 6. 2016 - +DiS. Tomáš Secký
Loni obyvatelé Varnsdorfu odevzdali k recyklaci 773 televizí, 347 monitorů a 7 605,95 kg drobného elektra.

Snaha obyvatel Varnsdorfu recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše město získalo certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a  počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony.

Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti Asekol můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého  elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu.

Občané Varnsdorfu v loňském roce vytřídili 773 televizí, 347 monitorů a 7 605,95 kg drobných spotřebičů. Tím uspořili 353,21 MWh elektřiny, 16 391,73 litrů ropy, 1 580,04 m3 vody a  14,59 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 79,07 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 312,50 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace  běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to  impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let.  Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.