Odbor životního prostředí informuje

Jak třídíme?

Jak třídíme?

21. 3. 2014 - Ing. Vébr Lukáš
V loňském roce občané města vytřídili z komunálního odpadu suroviny, které díky tomu neskončily na skládce.
Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných nádob, aby nezamořily životní prostředí

Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných nádob, aby nezamořily životní prostředí

13. 2. 2014 - Ing. Vébr Lukáš
Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu namísto ve specializované sběrné nádobě, představují ekologickou hrozbu.
Nahrazení klasických wolframových žárovek „úsporkami“ ušetří domácnostem ročně až 4000 korun

Nahrazení klasických wolframových žárovek „úsporkami“ ušetří domácnostem ročně až 4000 korun

31. 10. 2013 - Ing. Vébr Lukáš
Již 65 % českých domácností svítí alespoň jedním úsporným zdrojem světla a další stále přibývají, vyplývá to z průzkumu poradenské společnosti eSvětlo.cz.
Musím mít podle nové vyhlášky povolení při kácení stromu na zahradě?

Musím mít podle nové vyhlášky povolení při kácení stromu na zahradě?

12. 8. 2013 - Ing. Vébr Lukáš
Pokud je zahrada u rodinného či bytového domu oplocená a veřejnosti nepřístupná tak nemusím.
Úsporné žárovky kvůli toxické rtuti do koše nepatří

Úsporné žárovky kvůli toxické rtuti do koše nepatří

2. 8. 2013 - Ing. Vébr Lukáš
Zatímco vysloužilé wolframové žárovky bylo možné hodit do koše společně se směsným odpadem, úsporné světelné zdroje je třeba odborně zlikvidovat.
Tříděním odpadů k úspoře emisí

Tříděním odpadů k úspoře emisí

8. 7. 2013 - Louka Jan, DiS.
V roce 2012 bylo ve Varnsdorfu vytříděno 2 483,805 tun odpadu.
Kontejnery na textil

Kontejnery na textil

13. 5. 2013 - Ing. Vébr Lukáš
Sběrné bílé kontejnery firmy Dimatex CS spol. s r. o., které se objeví na 10ti místech města Varnsdorf, jsou určeny ke sběru textilních materiálů. Tento sběr slouží k další separaci a minimalizaci komunálního odpadu.
Jak lze využít nefunkční zářivky?

Jak lze využít nefunkční zářivky?

11. 4. 2013 - Louka Jan, DiS.
Lidé dnes stále častěji odevzdávají vysloužilé lineární či úsporné zářivky k recyklaci. Ale proč vlastně a jaký je jejich další osud?
Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP

Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP

5. 2. 2013 - Louka Jan, DiS.
Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky nepatří do popelnice na směsný odpad, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.
Soutěž ve sběru elektroodpadu

Soutěž ve sběru elektroodpadu

11. 12. 2012 - Louka Jan, DiS.
SBÍREJ A VYHRAJ! Kolektivní systém ASEKOL pro občany připravil soutěž ve sběru drobného elektra o nový Tablet Samsung.
Červené kontejnery ve městě

Červené kontejnery ve městě

5. 11. 2012 - Louka Jan, DiS.
Odnášíte do kontejnerů tříděný odpad? Máte jednu ruku volnou? Přiberte s sebou i vyřazené drobné elektrospotřebiče a baterie.
Tříděním odpadů k úspoře emisí

Tříděním odpadů k úspoře emisí

10. 10. 2012 - Louka Jan, DiS.
V roce 2011 bylo ve Varnsdorfu vytříděno 2 602,615 tun odpadu.
Informace provozovatelům středních zdrojů znečišťování ovzduší

Informace provozovatelům středních zdrojů znečišťování ovzduší

25. 10. 2010 - Ing. Vébr Lukáš
CENIA, Česká informační agentura životního prostředí, pořádá bezplatné semináře ke způsobu ohlašování prostřednictvím ISPOP.
Upozornění podnikatelům

Upozornění podnikatelům

19. 1. 2010 - Ing. Vébr Lukáš
Rádi bychom upozornili všechny právnické osoby a fyzické osoby podnikající na povinnosti, které pro ně vyplývají ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek s ním souvisejícími.
Upozornění podnikatelům

Upozornění podnikatelům

2. 1. 2008 - Sucharda Jiří
Se začátkem roku bychom podnikatelům chtěli připomenout některé povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech (185/2001 Sb.) a zákona o ochraně ovzduší (86/2002 Sb.):
Třídit odpady je povinnost, ale i výhoda

Třídit odpady je povinnost, ale i výhoda

10. 1. 2007 - Louka Jan, DiS.
Žijeme v civilizovaném světě a k tomu patří i zodpovědné nakládání s odpady, které vytváříme. Podle zákona je každý občan povinen třídit odpady z domácnosti a využitelné složky odevzdávat odděleně (§ 17 odstavec 4, zákona 185/2001 Sb.). K tomuto účelu si lze na určených místech zdarma vyzvednout pytle nebo využít nádob rozmístěných ve městě.
Přehled zařízení k nakládání s odpady

Přehled zařízení k nakládání s odpady

5. 4. 2006 - Ing. Vébr Lukáš
Seznam zařízení k nakládání s odpady - vyjma autovraků.
Zařízení ke sběru a zpracování autovraků ve Varnsdorfu

Zařízení ke sběru a zpracování autovraků ve Varnsdorfu

5. 4. 2006 - Ing. Vébr Lukáš
Přehled zařízení na likvidaci autovraků na území ORP Varnsdorf.Stav k 31.1.2006.
Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje

Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje

23. 11. 2005 - Ing. Vébr Lukáš
Zveřejňujeme návrh koncepce "Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje" včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí.
Závěr zjišťovacího řízení

Závěr zjišťovacího řízení

29. 9. 2005 - Louka Jan, DiS.
Informace o závěru zjišťovacího řízení záměru "Likvidace autovraků - Varnsdorf" podle zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.