Kompostéry pro občany Varnsdorfu

Kompostéry pro občany Varnsdorfu

12. 9. 2017 - +DiS. Jan Louka
Od pondělí 11. 9. 2017 mají občané Varnsdorfu možnost získat od města zdarma kompostér a zjednodušit si tak likvidaci biologicky rozložitelných odpadů.

Protože kompostéry jsou pořízeny z dotačního programu, jehož cílem je snížit množství odpadu v popelnicích, je jejich získání vázáno na několik podmínek:

1. Kompostéry jsou určeny pouze pro rodinné domy se zahradou. K jednomu domu může být přidělen pouze jeden kompostér. Jeho velikost se určuje podle velikosti zahrady.

2. Kompostéry nejsou určeny pro občany, kteří využívají hnědé nádoby na biologicky rozložitelný odpad na základě dohody s městem.

3. Kompostéry jsou poskytovány formou bezplatné dlouhodobé výpůjčky a občané s nimi nemohou volně nakládat (například prodávat je, někomu dalšímu půjčovat nebo je přemísťovat na jiný pozemek). Doba výpůjčky je stanovena po dobu životnosti kompostéru a při splnění všech podmínek se tedy nepočítá s jejich vracením.

4. Zájemce o kompostér se ve výpůjční smlouvě zavazuje odkládat do něj také kompostovatelný odpad z kuchyně a domácnosti, třídit další využitelné odpady a umožnit městu po dobu záruky (tedy 7 let) kontrolu využívání kompostéru a plnění uzavřené smlouvy.

5. Zájemce odpovídá za poškození či ztrátu kompostéru. Kompostéry budou přidělovány jen do vyčerpání zásob, které jsou ale víc než dostatečné (1000 kusů).

Podrobnosti o přidělování kompostérů a přesné znění výpůjční smlouvy najdete na webových stránkách města nebo se můžete informovat na odboru životního prostředí. Při splnění všech podmínek tam lze také smlouvu uzavřít. Nový, složený kompostér v originálním obale a s návodem si pak vyzvednete v Technických službách města Varnsdorf.

Ing. Přemysl Brzák

vedoucí odboru životního prostředí