Recyklovat je nejen správné, ale také snadné

Recyklovat je nejen správné, ale také snadné

11. 5. 2017 - +DiS. Tomáš Secký
Systém zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů funguje v Čechách již jedenáct let.

Podobné systémy fungují i ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky němu zdarma odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení na místa odběru s tím, že budou řádně zrecyklována.

ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu, už vytvořil na 13 000 míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali 17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o  hmotnosti více než 260 000 tun.
Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do  běžného komunálního odpadu. Odevzdejte je bezplatně na sběrné místo, odkud bude odvezeno k ekologické recyklaci. Získané suroviny dále poslouží při výrobě nových spotřebičů.

Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení odložit:

  • Sběrný dvůr, kam můžete spotřebiče odevzdat – je v areálu Technických služeb města, ul. Sv. Čecha 1277, Varnsdorf.
  • Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu nového zboží systémem „kus za kus“. Podle novely zákona, která začala platit na sklonku roku 2014, musejí obchody s  prodejní plochou větší než 400 m2 odebrat i malý spotřebič, jehož rozměry nepřesahují 25 centimetrů, aniž byste byli nuceni koupit si nový.
  • Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu „Jsem zpět“ můžete dokonce pomoci dobré věci. Pokud přinesete starší, ale stále plně funkční elektrospotřebič, a  ten projde přísnými zkouškami, můžete ho věnovat některé neziskové organizaci, například Fondu ohrožených dětí. Více o projektu se dozvíte na www.jsemzpet.cz.

Kolektivní systém ELEKTROWIN také organizuje vzdělávací a informační akce, při nichž můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek. Sledujte proto pozorně internetové stránky www.elektrowin.cz a facebookový profil Recyklace je legrace, kde najdete vždy aktuální informace.

ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a  elektroodpadu všech skupin s hlavním zaměřením na velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí. Od svého založení v roce 2005, tedy za 11 let svého působení na trhu, zrecykloval více než 17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než 260 000 tun.