Památný strom před poliklinikou je nemocný a půjde k zemi

Památný strom před poliklinikou je nemocný a půjde k zemi

26. 2. 2019 - Tomáš Secký, DiS.
Městská zeleň přijde o další významnou dominantu ve středu města. K zemi půjde topol bílý, který roste před budovou polikliniky. Nahradí ho lípa.

Topol bílý, jehož stáří se odhaduje na 150 let, patří svými nadprůměrnými rozměry a věkem k jedinečným stromům ve městě. Dosahuje výšky 22 metrů a obvod kmene má přes čtyři metry. Od roku 1995 byl navíc chráněn jako památný.

„Dlouhodobě sledujeme stav památného stromu topolu bílého před poliklinikou. Jeho koruna byla v minulosti zajištěna bezpečnostní vazbou, kterou jsme museli před sedmi lety posílit. Přitom byly v koruně objeveny plodnice dřevokazné houby troudnatce pásovaného, napadené větve byly průběžně odstraňovány, ale dalšímu postupu infekce se zabránit nepodařilo. Na odřezaných větvích bylo navíc zjištěno podhoubí dalších patogenů (bílá hniloba) a v hlavním větvení bezpečnostně významná dutina. Nejhorší zprávou bylo objevení velkého množství plodnic Václavky severní okolo stromu směrem k poliklinice v roce 2017. Znamená to rozsáhlé napadení kořenového systému stromu s možností vývratu do ulice,“ vysvětluje Ing. Přemysl Brzák, vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu Varnsdorf.

„V loňském roce nebyl díky suchu růst plodnic tak veliký, ale zato se posunuly blíže ke kmeni. Proti rozlomení koruny lze strom do jisté míry zajistit vazbou, ale proti vyvrácení nikoli. Provozní bezpečnost stromu lze v tomto případě zaručit jen rozsáhlou redukcí koruny, která strom v podstatě zničí. Velké řezné rány navíc otevřou přístup dalším infekcím. V listopadu loňského roku byla proto zrušena ochrana památného stromu a během ledna vypracován další dendrologický posudek. Po opětovném zvážení situace jme byli bohužel nuceni rozhodnout o skácení stromu. V krátké době tak v jedné lokalitě přicházíme o další významnou přírodní dominantu, ale riziko ohrožení frekventované komunikace je příliš velké,“ doplňuje Brzák. Ke skácení stromu by mělo dojít během měsíce března s tím, že na jeho místo bude vysazena lípa, kterou město Varnsdorf získalo od Ústeckého kraje k loňskému výročí republiky.

Fotogalerie