Upozornění pro firmy a podnikatele

Upozornění pro firmy a podnikatele

20. 1. 2016 - Jan Louka, DiS.
Termín pro povinné hlášení o produkci a nakládání s odpady podnikajících osob se blíží – 15.02.2016

Firmy a podnikatelé jsou povinni v případě, že v roce 2015 vyprodukovaly nebo nakládaly s:

  • více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo
  • více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok

zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Povinnost hlásit odpady je zakotvena v zákoně o odpadech - zákon č. 185/2001 Sb. (§39 odst. 2).

Hlášení se provádí přes systém ISPOP (integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností) – www.ispop.cz. Nebo jej lze ohlásit prostřednictvím webového formuláře zde: https://www.odpady.cz/.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte provozní podporu ISPOP (kontakty naleznete na výše uvedených webových stránkách v sekci kontakty) nebo odbor životního prostředí MěÚ Varnsdorf – odpadové hospodářství, tel. 412 372 241 linka 122.