Třídíme tetrapak do nádob

Na některých stanovištích tříděného odpadu se v minulých dnech objevily menší nádoby s oranžovým víkem. Jsou určeny pro oddělený sběr tetrapaků (tedy krabic od různých nápojů). Zatím jsme instalovali jen 10 takových nádob, ale postupně budeme jejich síť rozšiřovat.
Jaké druhy odpadů do nich patří? Například krabice od mléka, džusů, vína a jiných nápojů a to jakýchkoli velikostí, barev a tvarů. Jinými slovy všechno, co nese označení „C/PAP“, „81“ nebo „84“.Nápojové kartony není třeba vymývat, ale před vhozením do nádob, prosím, odšroubujte víčko a karton sešlápněte! Víčko patří do nádoby na plasty. V případě, že na vašem stanovišti ještě není tato nádoba, můžete vhazovat nápojové kartony do kontejnerů na papír – ve třídírně budou odděleny. Pokud využíváte pytlového sběru, dávejte nápojové kartony do samostatného pytle.
Děkujeme, že nám pomáháte chránit životní prostředí.

odbor životního prostředí