Vypracování projektové dokumentace - Úpravy prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu

Vypracování projektové dokumentace - Úpravy prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu

23. 2. 2015 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:

 

Vypracování projektové dokumentace - Úpravy prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu

 

 

Předmět zakázky:
Předmětem plnění je vypracování kompletní projektové dokumentace stavebních úprav stávajícího autobusového nádraží. Záměrem je současné dopravně nevyhovující a předimenzované autobusové nádraží nahradit autobusovou stanicí „Varnsdorf – náměstí“ s bezkolizním dopravním provozem, nutným počtem stanovištˇ a souvisejícím vybavením. Na uvolněné ploše bude víceúčelová zpevněná plocha sloužící k parkování  automobilů. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s urbanisticko-architektonickou studií na „Úpravy prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“ zpracovanou Ing. arch. Františkem Jeřábkem a Ing. arch. Vlastislavem Kautem ve 12/2013


Kontaktní osoba: 
Petr Véle, e-mail: petr.vele@varnsdorf.cz , tel. 412 372 241, kl. 134
Ing. Jaroslav Beránek (vedoucí odboru), e-mail: jaroslav.beranek@varnsdorf.cz, tel. 412 372 241, kl. 118

Termín pro podání nabídek: 
09. 03. 2015  do 09:30 hod.

Zadávací dokumentace


Příloha č. 2  Urbanistická část

Průvodní zpráva

Výkresy

 

Příloha č. 3 Architektonická část

Průvodní zpráva

Výkresy

Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky