Zajištění sazby a tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu

Zajištění sazby a tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu

5. 9. 2013 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu

 

Název veřejné zakázky:

"Zajištění sazby a tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu"

Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky:
Předmětem plnění je zajištění sazby, tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu, včetně zajištění přepravy podkladů a hotové zakázky mezi dodavatelem a zadavatelem.

Kontaktní osoba:
Martin Havlíček, tel. 412 372 241, kl. 142,  e-mail: martin.havlicek@varnsdorf.cz

Termín pro podání nabídek:
25. 09. 2013 do 09.00 hodin

Termín otevírání obálek:
25. 09. 2013   v 09.30 hodin

 

 

Výzva

Přílohy

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky